Home ADMINISTRATIE Personeel
PDF Afdrukken E-mail
dinsdag 19 februari 2013 21:38
Inlenen van tijdelijk personeel

Als u personeel inhuurt van een andere werkgever, bent u inlener.
Als inlener bent u vanaf 1 juli 2012 verplicht om na te gaan of het bedrijf waarmee u samenwerkt voldoet aan de registratieplicht Waadi. Deze registratieplicht heeft tot doel om oneerlijke concurrentie en uitbuiting van werknemers tegen te gaan.

Wat is de registratieplicht Waadi?
Waadi richt zich op uitzendbureaus en andere bedrijven die bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten uitlenen. Vanaf 1 juli 2012 moet elk bedrijf dat op een of andere manier tegen vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stelt, bij de Kamer van Koophandel als zodanig geregistreerd staan in het Handelsregister.

Wat is ter beschikking stellen van arbeidskrachten?
Onder het ter beschikking stellen van arbeidskrachten verstaat de wet 'het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid.'

Concreet zijn 3 elementen van belang:

  1. 1. Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming.
  2. 2. De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.
  3. 3. De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.
Forse boetes
Een uitlener die niet geregistreerd staat riskeert een boete. Die boete geldt óók voor u als inlener. De boete bedraagt bij de eerste overtreding € 12.000,- per werknemer. Bij herhaling wordt dit € 24.000,- en bij een derde overtreding € 36.000,- per werknemer.

Heeft u een eigen BV en leent u uzelf weleens uit aan andere bedrijven, dan kunt u zich het beste even laten registreren bij de Kamer van Koophandel. Ook als u twijfelt kunt u zich maar beter laten registreren. Er zijn geen kosten aan verbonden en het heeft verder geen gevolgen.

Check op www.kvk.nl/waadi of het bedrijf waarmee u zaken doet geregistreerd is.