Home Zakelijk Omzetbelasting
PDF Afdrukken E-mail
zondag 15 januari 2017 16:25

 

Btw terug vragen als klant niet betaalt

 

Als u uw klant een factuur stuurt voor verleende diensten, moet u de btw daarvan, bij uw btw-aangifte afdragen aan de belastingdienst. Maar wat nu als uw klant niet betaalt, bijvoorbeeld als hij failliet is???

 

Voorheen teruggave verzoek per brief

Tot nog toe is het zo dat u de belastingdienst per brief (en niet in uw periodieke btw-aangifte!) moet verzoeken om teruggaaf van de eerder door u afgedragen btw op deze factuur. Het verzoek moet binnen één maand na het definitief oninbaar worden van de vordering worden ingediend. 

 

Het recht op een btw-teruggaaf ontstaat op het tijdstip dat duidelijk is dat de factuur niet meer betaald wordt. Dit moet u aannemelijk maken, maar dat is vaak erg lastig. Hierdoor loopt u het risico dat uw verzoek te vroeg of te laat bij de fiscus is ingediend.

 

Vanaf 2017 wordt het makkelijker

Omdat deze procedure ingewikkeld en tijdrovend is heeft het kabinet op Prinsjesdag een wetsvoorstel ingediend om de teruggaafregeling vanaf 2017 te vereenvoudigen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat een vordering oninbaar is één jaar nadat deze opeisbaar is geworden (dat is dus op de factuurdatum) en nog niet (geheel) is betaald. Daarnaast hoeft uw geen schriftelijk verzoek meer in te dienen, maar mag u het bedrag van de teruggaaf in mindering brengen op de periodieke btw-aangifte.

 

Als al op een eerder moment vaststaat dat er geen betaling zal worden gedaan, heeft u al eerder recht op teruggaaf. U hoeft dan niet de termijn van één jaar af te wachten, maar u kunt, net als nu, bij de Belastingdienst een afzonderlijk verzoek indienen voor btw-teruggaaf.

 

Nu al vorderingen? Let op!

Voor de huidige vorderingen begint de termijn van één jaar te lopen op 1 januari 2017. Als u dus nu al vorderingen heeft waarvan u verwacht dat ze dit jaar niet meer betaald zullen worden, zult u dus voor btw-teruggaaf ofwel moeten aantonen dat de vordering oninbaar is ofwel moeten wachten tot 1 januari 2018.

 

Waar moet u dus op letten?

1. Zet altijd een datum op uw factuur en geef uw klant een betalingstermijn aan.

2. Houd in uw administratie goed bij welke facturen na de betalingstermijn nog niet zijn betaald.

3. Leg een dossier aan met correspondentie, aanmaningen, etc.

Let op! Wordt uw vordering alsnog op een later tijdstip betaald? Dan moet u uiteraard de eerder in mindering gebrachte btw alsnog afdragen. 

 

Hoe doen wij dat?

In de online boekhoudsoftware, zoals BelastingWerk die gebruikt houdt u goed inzicht in de openstaande debiteuren.  Als u uw facturen verzend vanuit deze software, kunt u ook de aanmaningen hieruit versturen. Op die manier bouwt u gelijktijdig een gedegen dossier op.

 

Meer weten of hulp nodig? Aarzel niet om even contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder. 

 

 

Laatste aanpassing ( zondag 15 januari 2017 17:10 )