Home BELASTING Belastingaangiftes Loonbelasting
PDF Afdrukken E-mail

Loonbelasting

Wanneer u personeel in dienst heeft of indien u zelf in dienst bent van uw bedrijf (bijvoorbeeld als DGA binnen uw BV) verlangt de Belastingdienst dat u periodiek aangifte doet van loonheffingen. Deze elektronische aangifte bestaat uit loonbelasting en premies sociale verzekeringen en vloeit voort uit de salarisadministratie.

Bij deze aangifte dient rekening te worden gehouden met onder meer eigen bijdrage auto van de zaak, vrije verstrekkingen aan werknemers, afdrachtverminderingen, etc.

BelastingWerk kan uw loonadministratie uitbesteden aan een hierin gespecialiseerd bedrijf.